ÅRSMØTE HBBK – torsdag 23. mars 2017 kl 1800 i Furuset idrettshall

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Årsberetning fra styret, komiteer og lag_2017
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker. Forslag fra styret
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 2 styremedlem og 2 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Valgkomiteens innstilling 2017

Strategiplan Høybråten basketballklubb 2017 2021

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Easter Basket Camp


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ledig stilling: Daglig leder i HBBK

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Salg av basketballer

Klubben selger Molten GGX basketballer størrelse 7 for kr 400 pr stk. Kontakt Stein Tore. Opplegget blir at hver spiller (som bruker 7er) skal kjøpe sin egen ball og har med på treninger og kamper.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kamper uke 12

HJEMME
25/03/2017 09:15 RØN G16 (01) ELITE (Region Øst) Høybråten 1 Bøler Furuset idrettshall
25/03/2017 10:45 RØN 1K (Region Øst) Høybråten Centrum Tigers 1 Furuset idrettshall
25/03/2017 12:15 RØN J16 (01) (Region Øst) Høybråten Hønefoss (D) Furuset idrettshall
25/03/2017 16:00 Kvinneligaen (Nasjonalt) Høybråten Gimle Pride Furuset idrettshall

26/03/2017 11:30 RØN 1K (Region Øst) Høybråten Oslo Basket Furuset idrettshall
26/03/2017 13:00 RØN 3M ØST (Region Øst) Høybråten 2 (D) OSI 3 Purple Cobraz Furuset idrettshall
26/03/2017 14:30 RØN 1M (Region Øst) Høybråten 1 Sandvika 1 Furuset idrettshall
26/03/2017 16:00 RØN G16 (01) ELITE (Region Øst) Høybråten 1 EB-85 Furuset idrettshall

BORTE
25/03/2017 13:00 RØN G13 (04) ØST (Region Øst) Ås Høybråten 1 Åshallen
25/03/2017 14:30 RØN 1M (Region Øst) Nordstrand Høybråten 1 Nordseter

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Politiattest for idretten – raskt, enkelt og gratis

Det er krav om politiattest for idretten til alle i HBBK med oppgaver som innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. For eksempel trenere, instruktører og lagkontakter vil være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år. Mindreårige er personer under 18 år.

Trykk på fanen “Politiattest” eller følg linken Politiattest her finner du mer info og kan klikke deg videre for å søke.

Her vil du finne fremgangsmåten. Kort fortalt laster du ned bekreftelsesskjemaet fra HBBK på at du har behov for attest, fyller ut navn og fødselsnummer (11 siffer) og scanner/tar bilde av og legger ved søknaden du sender inn via linken til politiet.

HBBK har søknadsfrist 15. oktober. Bård må se attesten innen 15. november.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Treningstider

Disse treningstidene gjelder fra mandag 22. august. Det er ikke trening på skolene før 1. september. Treningstider_2016_2017

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Å R S M Ø T E 2016

Årsmøtet ble avholdt onsdag 30. mars 2016 kl 1800 i Furuset idrettshall.
Protokoll: Signert protokoll 2016
Alle tre forslag fra styret og ny lovnorm ble vedtatt. Valgkomiteens innstilling ble fulgt av årsmøtet.
Saksliste aarsmøte HBBK 30032016
Forslag medlemskontingent 2016 og treningsavgiftsesongen 2016_2017
Valgkomiteens innstilling 2016
Årsberetninger 2015_styret_komiteer_lag
HBBK_lov_30032016

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Treningstider

Høybråten skole onsdager:
Kl. 1700-1800
Kl. 1800-1900
Kl. 1900-2000

Furuset idrettshall fredager (i Furuset senter, på baksiden mot Gran skole):
Kl. 1700-1800 J/G 04, 05, 06
I hovedsak disse aldergruppene, men her er det også noen spillere som er enda yngre og som ønsker å trene mer.

J = jenter. G = gutter. 04/05/06/07/08 = fødselsår

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vil du spille basket?

Se også disse informasjonsskrivene:

1HBBK_vervebrev2

HBBK_vervebrev1

Posted in Uncategorized | Leave a comment