Politiattest NY

HBBK vil i løpet av høsten 2016 gjennomføre politiattest for alle det er aktuelt for. Nærmere info vil komme.

Alle ansatte og frivillige som har fylt 16 år og som skal utføre oppgaver for idrettslag som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming skal avkreves politiattest.

Skjema for søknad om politiattest kan lastes ned her: politiattest_skjema

Fyll ut feltene som søker skal fylle ut, og lever skjemaet til styret. For tiden er det Bård Olsen som er ansvarlig for dette i klubben. Vi sender inn skjemaene til politiet, som innen ca. 14 dager sender attesten i retur til søkeren. Søkeren må deretter fremvise politiattesten for styret v/ Bård Olsen                                                                                                                                      Mer informasjon på: http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>