Praktisk info

Medlemskontingent pr kalenderår er på kr 150,-. Dette ble vedtatt på HBBKs årsmøte i 2016.

Treningsavgift pr sesong regnes ut etter et oppsett vedtatt av årsmøtet.

Dersom en spiller begynner ved årskiftet skal han/hun betale halv treningsavgift, men full medlemskontingent.

I tillegg må spillere født i 03 eller eldre ha lisens. Denne betales inn til Norges basketballforbund etter at spilleren er registrert i HBBK. Innkludert i lisensen er forsikring.

Comments are closed.