Treningsavgift

Treningsavgift pr sesong er bestemt av årsmøtet. Vi prøver å holde denne så lav som mulig. Kontakt lagkontajkt for å finne ut hvor mye det koster å trene med ditt lag. Innbetaling av treningsavgiften blir normalt delt opp i 2 rater.

Dersom en spiller begynner ved årskiftet skal han/hun betale halv treningsavgift, men full medlemskontingent som er kr 100,- år kalenderår.

I tillegg må spillere født i 03 eller eldre ha lisens. Denne betales inn til Norges basketballforbund etter at spilleren er registrert i HBBK. Innkludert i lisensen er forsikring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>