ÅRSMØTE HBBK – avholdt torsdag 23. mars 2017 i Furuset idrettshall

Underskrevet protokoll er publisert her nederst i artikkelen.
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede. GODKJENT
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. GODKJENT
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Bård møteleder. Stig referent.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Årsberetning fra styret, komiteer og lag_2017 GODKJENT
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. GODKJENT
6. Behandle forslag og saker. Forslag fra styret Alle forslag vedtatt med mindre endringer.
7. Fastsette medlemskontingent. Kr. 150,-.
8. Vedta idrettslagets budsjett VEDTATT
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. VEDTATT
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 2 styremedlem og 2 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Valgkomiteens innstilling 2017 Valgkomiteens innstilling ble fulgt.

Strategiplan Høybråten basketballklubb 2017 2021

PROTOKOLL ÅRSMØTE HBBK 2017

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>